NYHETER

Signroller RIVOLTA  är ett ultralätt bord, hopfällbart, enkelt

att både handha och transportera. Då transportkostnader är betydande, är det

viktigt att minimera godsvolym och vikt. Av den anledningen har lätta material

såsom aluminium i kombination med lätta stålkonstruktioner fått prioritet.

Med en ännu högre ambition att tillmötesgå marknaden både prismässigt

och tekniskt, är detta nya bord helt outstanding!


Vänliga hälsningar


Konstruktören


Roland Randhem