TEKNIK

Signroller monteringsborden, har tidigare tillverkats i stål, och som du fortfarande kan beställa. Dock kommer aluminiumborden att framgent

dominera, detta p.g.a. fraktkostnader, större flexibilitet vad gäller olika bordsformat, samt mycket hög måtttolerans. Dessutom har aluminium

större återvinningsbarhet. Så vilket format du än har behov av, ska jag försöka att tillmötesgå detta! 


Det helt nya ultralätta Signrollerbordet RIVOLTA, är utvecklat utifrån de erfarenheter som dragits från tidigare modeller, vars syfte är att optimera funktionalitet, bl.a utrustat med Led belysning med dimmerfunktion, samt med frostad självläkande skärmatta.


Den nya valskonstruktionen med integrerad pneumatik, ger en rad fördelar. Bl.a. förenklat montage, högre valspresskraft, etc.


Välkommen till Enköping för demo!


Vänliga hälsningar


Konstruktören


Roland Randhem